Thống kê MB - Bảng thống kê đặc biệt xổ số miền Bắc trong 30, 60, 90, 100 ngày

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
.15 lần
752 lần
152 lần
121 lần
211 lần
Cặp sốXuất hiện
501 lần
971 lần
491 lần
401 lần
891 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
061 lần
341 lần
471 lần
911 lần
731 lần
Cặp sốXuất hiện
101 lần
071 lần
451 lần
301 lần
891 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 0: 42 ngày
 • Đầu 1: 37 ngày
 • Đầu 2: 12 ngày
 • Đầu 3: 11 ngày
 • Đầu 4: 7 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 0: 18 ngày
 • Đuôi 1: 17 ngày
 • Đuôi 2: 12 ngày
 • Đuôi 3: 11 ngày
 • Đuôi 4: 6 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • 13: 704 ngày
 • 23: 567 ngày
 • 69: 473 ngày
 • 70: 470 ngày
 • 79: 392 ngày
 • 72: 338 ngày
 • 99: 313 ngày
 • 28: 293 ngày
 • 35: 279 ngày
 • 14: 259 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2020 25-02-2020 37376
Năm 2019 25-02-2019 37168
Năm 2018 25-02-2018 64510
Năm 2017 25-02-2017 87204
Năm 2016 25-02-2016 15452
Năm 2015 25-02-2015 15853
Năm 2014 25-02-2014 15342
Năm 2013 25-02-2013 65404
Năm 2012 25-02-2012 41674
Năm 2011 25-02-2011 92401
Năm 2010 25-02-2010 43504
Năm 2009 25-02-2009 32583
Năm 2008 25-02-2008 75406
Năm 2007 25-02-2007 24690
Năm 2006 25-02-2006 91484
Năm 2005 25-02-2005 15581
Năm 2004 25-02-2004 51732
Năm 2003 25-02-2003 07962
Năm 2002 25-02-2002 58827

Thống kê giải đặc biệt tháng năm

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
72130
01-02-2020
3
79434
02-02-2020
7
63107
03-02-2020
7
44410
04-02-2020
1
97615
05-02-2020
6
26275
06-02-2020
2
14973
07-02-2020
0
22191
08-02-2020
0
60347
09-02-2020
1
96045
10-02-2020
9
07696
11-02-2020
0
07696
11-02-2020
5
19747
12-02-2020
0
19747
12-02-2020
1
54232
13-02-2020
0
54232
13-02-2020
5
51855
14-02-2020
0