Lô gan Khánh Hòa - Thống kê lô gan KH (XSKH) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 27/02/2021

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
01 13-12-2020 21 27
26 13-12-2020 21 25
59 20-12-2020 19 34
60 20-12-2020 19 49
79 27-12-2020 17 28
31 30-12-2020 16 45
03 03-01-2021 15 30
11 03-01-2021 15 29
92 06-01-2021 14 36
84 10-01-2021 13 28
44 13-01-2021 12 37
70 13-01-2021 12 23
65 17-01-2021 11 30
16 20-01-2021 10 36
30 20-01-2021 10 27
49 20-01-2021 10 28
51 20-01-2021 10 23

Gan cực đại Khánh Hòa các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 38 ngày
01 27 ngày
02 33 ngày
03 30 ngày
04 35 ngày
05 36 ngày
06 28 ngày
07 36 ngày
08 21 ngày
09 38 ngày
10 36 ngày
11 29 ngày
12 26 ngày
13 23 ngày
14 47 ngày
15 31 ngày
16 36 ngày
17 28 ngày
18 27 ngày
19 28 ngày
20 22 ngày
21 25 ngày
22 26 ngày
23 43 ngày
24 25 ngày
25 36 ngày
26 25 ngày
27 24 ngày
28 44 ngày
29 32 ngày
30 27 ngày
31 45 ngày
32 20 ngày
33 24 ngày
34 28 ngày
35 27 ngày
36 25 ngày
37 34 ngày
38 34 ngày
39 26 ngày
40 31 ngày
41 32 ngày
42 32 ngày
43 38 ngày
44 37 ngày
45 33 ngày
46 30 ngày
47 27 ngày
48 26 ngày
49 28 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 37 ngày
51 23 ngày
52 27 ngày
53 33 ngày
54 28 ngày
55 37 ngày
56 34 ngày
57 37 ngày
58 50 ngày
59 34 ngày
60 49 ngày
61 30 ngày
62 48 ngày
63 38 ngày
64 40 ngày
65 30 ngày
66 27 ngày
67 35 ngày
68 32 ngày
69 52 ngày
70 23 ngày
71 47 ngày
72 35 ngày
73 31 ngày
74 35 ngày
75 28 ngày
76 30 ngày
77 35 ngày
78 43 ngày
79 28 ngày
80 26 ngày
81 30 ngày
82 26 ngày
83 30 ngày
84 28 ngày
85 25 ngày
86 39 ngày
87 29 ngày
88 25 ngày
89 42 ngày
90 37 ngày
91 29 ngày
92 36 ngày
93 23 ngày
94 29 ngày
95 33 ngày
96 32 ngày
97 35 ngày
98 48 ngày
99 55 ngày

Thống kê cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
03 - 30 20-01-2021 10 13
01 - 10 31-01-2021 7 18
13 - 31 03-02-2021 6 19
79 - 97 03-02-2021 6 13
15 - 51 07-02-2021 5 18
18 - 81 10-02-2021 4 18
56 - 65 10-02-2021 4 17
57 - 75 10-02-2021 4 16
59 - 95 10-02-2021 4 22
12 - 21 14-02-2021 3 17

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
25 01-04-2009 1218
69 31-07-2016 470
26 28-09-2016 453
37 12-10-2016 449
04 11-06-2017 380
62 12-07-2017 371
01 31-01-2018 313
51 25-02-2018 306
38 15-04-2018 292
67 13-06-2018 275

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 15-11-2020 29
6 03-01-2021 15
1 13-01-2021 12
0 20-01-2021 10
9 27-01-2021 8
4 03-02-2021 6
8 10-02-2021 4
5 17-02-2021 2
2 21-02-2021 1
7 24-02-2021 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 02-12-2020 24
4 03-01-2021 15
2 31-01-2021 7
6 03-02-2021 6
7 07-02-2021 5
1 10-02-2021 4
8 14-02-2021 3
0 17-02-2021 2
9 21-02-2021 1
3 24-02-2021 0