Lô gan Cần Thơ - Thống kê lô gan CT (XSCT) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Cần Thơ ngày 19/08/2022

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
82 08-12-2021 36 43
16 05-01-2022 32 32
59 26-01-2022 29 31
70 13-04-2022 18 26
39 04-05-2022 15 41
20 11-05-2022 14 23
51 11-05-2022 14 24
04 18-05-2022 13 23
24 18-05-2022 13 35
42 18-05-2022 13 24
55 01-06-2022 11 41
41 08-06-2022 10 28
43 08-06-2022 10 26

Gan cực đại Cần Thơ các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 34 ngày
01 27 ngày
02 31 ngày
03 27 ngày
04 23 ngày
05 32 ngày
06 28 ngày
07 24 ngày
08 25 ngày
09 23 ngày
10 32 ngày
11 28 ngày
12 34 ngày
13 29 ngày
14 29 ngày
15 51 ngày
16 32 ngày
17 23 ngày
18 43 ngày
19 28 ngày
20 23 ngày
21 28 ngày
22 25 ngày
23 35 ngày
24 35 ngày
25 25 ngày
26 26 ngày
27 42 ngày
28 32 ngày
29 37 ngày
30 26 ngày
31 22 ngày
32 28 ngày
33 29 ngày
34 22 ngày
35 25 ngày
36 35 ngày
37 21 ngày
38 25 ngày
39 41 ngày
40 27 ngày
41 28 ngày
42 24 ngày
43 26 ngày
44 41 ngày
45 19 ngày
46 25 ngày
47 23 ngày
48 27 ngày
49 19 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 24 ngày
52 31 ngày
53 29 ngày
54 41 ngày
55 41 ngày
56 24 ngày
57 32 ngày
58 29 ngày
59 31 ngày
60 21 ngày
61 23 ngày
62 23 ngày
63 22 ngày
64 27 ngày
65 26 ngày
66 27 ngày
67 39 ngày
68 25 ngày
69 30 ngày
70 26 ngày
71 63 ngày
72 61 ngày
73 18 ngày
74 20 ngày
75 19 ngày
76 34 ngày
77 36 ngày
78 19 ngày
79 46 ngày
80 46 ngày
81 36 ngày
82 43 ngày
83 21 ngày
84 24 ngày
85 21 ngày
86 36 ngày
87 22 ngày
88 21 ngày
89 28 ngày
90 30 ngày
91 21 ngày
92 29 ngày
93 36 ngày
94 25 ngày
95 22 ngày
96 25 ngày
97 27 ngày
98 23 ngày
99 33 ngày

Thống kê cặp lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24 - 42 18-05-2022 13 16
18 - 81 22-06-2022 8 11
07 - 70 29-06-2022 7 15
28 - 82 29-06-2022 7 13
59 - 95 29-06-2022 7 21
01 - 10 06-07-2022 6 21
34 - 43 20-07-2022 4 10
37 - 73 20-07-2022 4 11
56 - 65 20-07-2022 4 12

Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
23 08-07-2009 665
92 19-11-2014 385
38 14-01-2015 377
93 29-04-2015 362
22 16-12-2015 329
94 03-02-2016 322
29 29-06-2016 301
69 28-09-2016 288
21 01-02-2017 270
26 08-03-2017 265

Thống kê đầu giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 09-02-2022 27
9 16-02-2022 26
4 06-04-2022 19
3 20-04-2022 17
0 22-06-2022 8
5 29-06-2022 7
6 06-07-2022 6
1 20-07-2022 4
8 27-07-2022 3
7 17-08-2022 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 24-02-2021 62
9 16-03-2022 22
8 11-05-2022 14
3 18-05-2022 13
0 08-06-2022 10
2 22-06-2022 8
7 06-07-2022 6
5 27-07-2022 3
4 10-08-2022 1
1 17-08-2022 0