Lô gan Vũng Tàu - Thống kê lô gan VT (XSVT) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Vũng Tàu ngày 02/03/2021

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
14 30-06-2020 34 36
58 28-07-2020 30 30
03 04-08-2020 29 35
18 25-08-2020 26 26
74 22-09-2020 22 22
94 29-09-2020 21 31
44 10-11-2020 15 26
24 17-11-2020 14 22
50 17-11-2020 14 32
01 24-11-2020 13 23
08 24-11-2020 13 22
48 24-11-2020 13 31
54 24-11-2020 13 21
06 01-12-2020 12 20
22 08-12-2020 11 22
39 08-12-2020 11 33
43 08-12-2020 11 24
82 08-12-2020 11 21
85 08-12-2020 11 34
92 15-12-2020 10 24

Gan cực đại Vũng Tàu các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 20 ngày
01 23 ngày
02 24 ngày
03 35 ngày
04 25 ngày
05 37 ngày
06 20 ngày
07 45 ngày
08 22 ngày
09 25 ngày
10 26 ngày
11 23 ngày
12 37 ngày
13 20 ngày
14 36 ngày
15 23 ngày
16 34 ngày
17 24 ngày
18 26 ngày
19 29 ngày
20 23 ngày
21 35 ngày
22 22 ngày
23 21 ngày
24 22 ngày
25 27 ngày
26 32 ngày
27 30 ngày
28 27 ngày
29 27 ngày
30 25 ngày
31 41 ngày
32 24 ngày
33 22 ngày
34 19 ngày
35 27 ngày
36 23 ngày
37 25 ngày
38 28 ngày
39 33 ngày
40 28 ngày
41 26 ngày
42 31 ngày
43 24 ngày
44 26 ngày
45 45 ngày
46 20 ngày
47 41 ngày
48 31 ngày
49 34 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 32 ngày
51 28 ngày
52 42 ngày
53 37 ngày
54 21 ngày
55 31 ngày
56 27 ngày
57 32 ngày
58 30 ngày
59 24 ngày
60 25 ngày
61 20 ngày
62 30 ngày
63 36 ngày
64 25 ngày
65 24 ngày
66 28 ngày
67 35 ngày
68 36 ngày
69 23 ngày
70 21 ngày
71 32 ngày
72 24 ngày
73 27 ngày
74 22 ngày
75 31 ngày
76 25 ngày
77 43 ngày
78 18 ngày
79 32 ngày
80 37 ngày
81 23 ngày
82 21 ngày
83 20 ngày
84 32 ngày
85 34 ngày
86 21 ngày
87 24 ngày
88 38 ngày
89 39 ngày
90 36 ngày
91 32 ngày
92 24 ngày
93 50 ngày
94 31 ngày
95 24 ngày
96 36 ngày
97 24 ngày
98 22 ngày
99 21 ngày

Thống kê cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58 - 85 08-12-2020 11 16
06 - 60 05-01-2021 7 16
25 - 52 05-01-2021 7 19
29 - 92 05-01-2021 7 19
03 - 30 12-01-2021 6 15
13 - 31 12-01-2021 6 19
08 - 80 19-01-2021 5 15
24 - 42 26-01-2021 4 11
38 - 83 26-01-2021 4 19
45 - 54 26-01-2021 4 17

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
14 Số này chưa bao giờ về 630
45 30-08-2011 491
52 14-08-2012 441
80 12-02-2013 415
11 11-11-2014 324
07 06-01-2015 316
27 21-07-2015 288
30 01-09-2015 282
79 01-12-2015 269
21 17-05-2016 245

Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 22-09-2020 22
5 10-11-2020 15
4 24-11-2020 13
9 22-12-2020 9
3 29-12-2020 8
6 26-01-2021 4
1 02-02-2021 3
7 09-02-2021 2
0 16-02-2021 1
2 23-02-2021 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 06-10-2020 20
1 29-12-2020 8
3 05-01-2021 7
8 12-01-2021 6
2 19-01-2021 5
4 26-01-2021 4
0 02-02-2021 3
5 09-02-2021 2
9 16-02-2021 1
6 23-02-2021 0