Lô gan Tây Ninh - Thống kê lô gan TN (XSTN) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Tây Ninh ngày 02/03/2021

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
65 03-09-2020 25 26
77 10-09-2020 24 33
47 01-10-2020 21 57
56 08-10-2020 20 34
86 29-10-2020 17 33
62 12-11-2020 15 26
64 12-11-2020 15 33
39 19-11-2020 14 30
66 19-11-2020 14 24
68 19-11-2020 14 27
04 26-11-2020 13 26
55 26-11-2020 13 28
71 26-11-2020 13 34
82 26-11-2020 13 19
35 10-12-2020 11 19
36 10-12-2020 11 24
83 10-12-2020 11 46
94 10-12-2020 11 19
67 17-12-2020 10 29

Gan cực đại Tây Ninh các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 28 ngày
01 26 ngày
02 36 ngày
03 25 ngày
04 26 ngày
05 20 ngày
06 32 ngày
07 43 ngày
08 29 ngày
09 23 ngày
10 39 ngày
11 19 ngày
12 31 ngày
13 27 ngày
14 27 ngày
15 19 ngày
16 33 ngày
17 19 ngày
18 22 ngày
19 32 ngày
20 33 ngày
21 27 ngày
22 31 ngày
23 24 ngày
24 27 ngày
25 26 ngày
26 20 ngày
27 30 ngày
28 30 ngày
29 27 ngày
30 32 ngày
31 36 ngày
32 25 ngày
33 30 ngày
34 29 ngày
35 19 ngày
36 24 ngày
37 28 ngày
38 26 ngày
39 30 ngày
40 38 ngày
41 22 ngày
42 36 ngày
43 22 ngày
44 27 ngày
45 30 ngày
46 23 ngày
47 57 ngày
48 31 ngày
49 24 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 36 ngày
51 39 ngày
52 41 ngày
53 25 ngày
54 25 ngày
55 28 ngày
56 34 ngày
57 23 ngày
58 31 ngày
59 25 ngày
60 26 ngày
61 27 ngày
62 26 ngày
63 22 ngày
64 33 ngày
65 26 ngày
66 24 ngày
67 29 ngày
68 27 ngày
69 52 ngày
70 25 ngày
71 34 ngày
72 36 ngày
73 30 ngày
74 29 ngày
75 25 ngày
76 30 ngày
77 33 ngày
78 18 ngày
79 21 ngày
80 29 ngày
81 32 ngày
82 19 ngày
83 46 ngày
84 45 ngày
85 35 ngày
86 33 ngày
87 30 ngày
88 49 ngày
89 21 ngày
90 26 ngày
91 30 ngày
92 22 ngày
93 30 ngày
94 19 ngày
95 19 ngày
96 23 ngày
97 33 ngày
98 27 ngày
99 22 ngày

Thống kê cặp lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56 - 65 08-10-2020 20 20
68 - 86 19-11-2020 14 14
47 - 74 24-12-2020 9 14
17 - 71 07-01-2021 7 13
39 - 93 07-01-2021 7 20
49 - 94 14-01-2021 6 19
26 - 62 21-01-2021 5 15
06 - 60 28-01-2021 4 15
19 - 91 28-01-2021 4 16
46 - 64 28-01-2021 4 20

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
13 14-03-2013 411
70 02-01-2014 369
84 23-10-2014 327
86 19-03-2015 306
62 15-10-2015 276
65 19-11-2015 271
00 17-12-2015 267
04 17-03-2016 254
24 18-08-2016 232
75 30-03-2017 200

Thống kê đầu giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 25-06-2020 35
6 20-08-2020 27
9 22-10-2020 18
5 26-11-2020 13
2 03-12-2020 12
8 17-12-2020 10
0 04-02-2021 3
3 11-02-2021 2
1 18-02-2021 1
4 25-02-2021 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 18-06-2020 36
3 17-09-2020 23
2 03-12-2020 12
7 07-01-2021 7
6 14-01-2021 6
5 21-01-2021 5
9 28-01-2021 4
8 04-02-2021 3
4 11-02-2021 2
1 25-02-2021 0