Lô gan Tây Ninh - Thống kê lô gan TN (XSTN) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Tây Ninh ngày 16/01/2022

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
97 18-03-2021 28 33
54 22-04-2021 23 25
50 06-05-2021 21 36
39 13-05-2021 20 30
05 27-05-2021 18 20
76 17-06-2021 15 30
69 24-06-2021 14 52
87 01-07-2021 13 30
18 08-07-2021 12 22
64 08-07-2021 12 33
84 08-07-2021 12 45
00 28-10-2021 11 28
33 04-11-2021 10 30

Gan cực đại Tây Ninh các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 28 ngày
01 26 ngày
02 36 ngày
03 25 ngày
04 26 ngày
05 20 ngày
06 32 ngày
07 43 ngày
08 29 ngày
09 23 ngày
10 39 ngày
11 19 ngày
12 31 ngày
13 27 ngày
14 27 ngày
15 19 ngày
16 33 ngày
17 19 ngày
18 22 ngày
19 32 ngày
20 33 ngày
21 27 ngày
22 31 ngày
23 24 ngày
24 27 ngày
25 26 ngày
26 20 ngày
27 30 ngày
28 30 ngày
29 27 ngày
30 32 ngày
31 38 ngày
32 25 ngày
33 30 ngày
34 29 ngày
35 19 ngày
36 24 ngày
37 29 ngày
38 26 ngày
39 30 ngày
40 38 ngày
41 22 ngày
42 36 ngày
43 22 ngày
44 27 ngày
45 30 ngày
46 23 ngày
47 57 ngày
48 31 ngày
49 24 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 36 ngày
51 39 ngày
52 41 ngày
53 25 ngày
54 25 ngày
55 28 ngày
56 34 ngày
57 23 ngày
58 31 ngày
59 25 ngày
60 26 ngày
61 27 ngày
62 26 ngày
63 25 ngày
64 33 ngày
65 32 ngày
66 24 ngày
67 29 ngày
68 27 ngày
69 52 ngày
70 25 ngày
71 34 ngày
72 36 ngày
73 30 ngày
74 29 ngày
75 25 ngày
76 30 ngày
77 33 ngày
78 18 ngày
79 21 ngày
80 29 ngày
81 32 ngày
82 19 ngày
83 46 ngày
84 45 ngày
85 35 ngày
86 33 ngày
87 30 ngày
88 49 ngày
89 21 ngày
90 26 ngày
91 30 ngày
92 22 ngày
93 30 ngày
94 19 ngày
95 19 ngày
96 23 ngày
97 33 ngày
98 27 ngày
99 22 ngày

Thống kê cặp lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
05 - 50 27-05-2021 18 20
45 - 54 11-11-2021 9 13
15 - 51 18-11-2021 8 12
16 - 61 02-12-2021 6 19
39 - 93 02-12-2021 6 20
04 - 40 09-12-2021 5 13
34 - 43 09-12-2021 5 19
47 - 74 09-12-2021 5 14

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
70 02-01-2014 400
62 15-10-2015 307
04 17-03-2016 285
24 18-08-2016 263
75 30-03-2017 231
98 12-10-2017 203
42 23-11-2017 197
20 25-01-2018 188
30 08-02-2018 186
73 22-02-2018 184

Thống kê đầu giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 11-02-2021 33
9 13-05-2021 20
4 27-05-2021 18
0 28-10-2021 11
6 11-11-2021 9
5 09-12-2021 5
8 16-12-2021 4
1 30-12-2021 2
2 06-01-2022 1
7 13-01-2022 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 04-02-2021 34
9 06-05-2021 21
4 08-07-2021 12
3 25-11-2021 7
6 02-12-2021 6
2 09-12-2021 5
0 23-12-2021 3
7 30-12-2021 2
5 06-01-2022 1
1 13-01-2022 0