Lô gan Quảng Trị - Thống kê lô gan QT (XSQT) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Quảng Trị ngày 26/06/2022

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
40 17-02-2022 18 28
01 24-02-2022 17 27
02 24-02-2022 17 31
35 17-03-2022 14 20
81 24-03-2022 13 33
04 07-04-2022 11 30
11 07-04-2022 11 53
25 07-04-2022 11 19
52 14-04-2022 10 22
68 14-04-2022 10 28

Gan cực đại Quảng Trị các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 30 ngày
01 27 ngày
02 31 ngày
03 32 ngày
04 30 ngày
05 23 ngày
06 30 ngày
07 38 ngày
08 42 ngày
09 41 ngày
10 27 ngày
11 53 ngày
12 25 ngày
13 33 ngày
14 19 ngày
15 27 ngày
16 47 ngày
17 27 ngày
18 32 ngày
19 28 ngày
20 22 ngày
21 28 ngày
22 19 ngày
23 27 ngày
24 37 ngày
25 19 ngày
26 31 ngày
27 29 ngày
28 29 ngày
29 22 ngày
30 28 ngày
31 28 ngày
32 52 ngày
33 29 ngày
34 35 ngày
35 20 ngày
36 19 ngày
37 21 ngày
38 25 ngày
39 31 ngày
40 28 ngày
41 28 ngày
42 26 ngày
43 29 ngày
44 24 ngày
45 23 ngày
46 21 ngày
47 25 ngày
48 32 ngày
49 27 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 42 ngày
51 25 ngày
52 22 ngày
53 37 ngày
54 41 ngày
55 29 ngày
56 35 ngày
57 29 ngày
58 23 ngày
59 30 ngày
60 29 ngày
61 33 ngày
62 36 ngày
63 32 ngày
64 55 ngày
65 20 ngày
66 27 ngày
67 30 ngày
68 28 ngày
69 28 ngày
70 43 ngày
71 33 ngày
72 21 ngày
73 40 ngày
74 30 ngày
75 25 ngày
76 34 ngày
77 23 ngày
78 29 ngày
79 26 ngày
80 21 ngày
81 33 ngày
82 25 ngày
83 27 ngày
84 27 ngày
85 27 ngày
86 31 ngày
87 20 ngày
88 34 ngày
89 33 ngày
90 31 ngày
91 29 ngày
92 26 ngày
93 18 ngày
94 30 ngày
95 33 ngày
96 23 ngày
97 20 ngày
98 34 ngày
99 32 ngày

Thống kê cặp lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04 - 40 07-04-2022 11 14
25 - 52 14-04-2022 10 18
05 - 50 12-05-2022 6 20
02 - 20 19-05-2022 5 14
17 - 71 19-05-2022 5 14
27 - 72 19-05-2022 5 18
28 - 82 26-05-2022 4 21
39 - 93 26-05-2022 4 15
47 - 74 26-05-2022 4 13

Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
70 03-07-2014 411
33 04-06-2015 363
29 11-06-2015 362
35 29-10-2015 342
14 24-03-2016 321
64 29-06-2017 255
17 17-08-2017 248
96 14-09-2017 244
28 07-12-2017 232
32 14-12-2017 231

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 03-02-2022 19
1 24-02-2022 16
5 21-04-2022 9
2 28-04-2022 8
3 05-05-2022 7
7 12-05-2022 6
9 19-05-2022 5
4 09-06-2022 2
8 16-06-2022 1
6 23-06-2022 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 20-01-2022 21
2 10-02-2022 18
0 14-04-2022 10
9 21-04-2022 9
4 28-04-2022 8
8 19-05-2022 5
7 26-05-2022 4
3 09-06-2022 2
6 16-06-2022 1
1 23-06-2022 0