Lô gan Quảng Nam - Thống kê lô gan QNM (XSQNM) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 28/05/2022

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
21 16-11-2021 27 27
07 04-01-2022 20 42
92 11-01-2022 19 24
04 18-01-2022 18 25
50 25-01-2022 17 38
53 25-01-2022 17 32
60 25-01-2022 17 24
28 01-02-2022 16 29
85 15-02-2022 14 23
20 22-02-2022 13 27
11 08-03-2022 11 30
18 08-03-2022 11 29
72 08-03-2022 11 22

Gan cực đại Quảng Nam các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 32 ngày
01 27 ngày
02 23 ngày
03 32 ngày
04 25 ngày
05 31 ngày
06 30 ngày
07 42 ngày
08 35 ngày
09 21 ngày
10 27 ngày
11 30 ngày
12 30 ngày
13 21 ngày
14 26 ngày
15 40 ngày
16 27 ngày
17 25 ngày
18 29 ngày
19 36 ngày
20 27 ngày
21 27 ngày
22 19 ngày
23 27 ngày
24 25 ngày
25 25 ngày
26 25 ngày
27 30 ngày
28 29 ngày
29 26 ngày
30 33 ngày
31 34 ngày
32 29 ngày
33 19 ngày
34 38 ngày
35 25 ngày
36 21 ngày
37 39 ngày
38 30 ngày
39 38 ngày
40 26 ngày
41 28 ngày
42 49 ngày
43 25 ngày
44 21 ngày
45 36 ngày
46 22 ngày
47 23 ngày
48 25 ngày
49 43 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 38 ngày
51 50 ngày
52 27 ngày
53 32 ngày
54 33 ngày
55 24 ngày
56 29 ngày
57 37 ngày
58 32 ngày
59 35 ngày
60 24 ngày
61 85 ngày
62 23 ngày
63 27 ngày
64 30 ngày
65 36 ngày
66 28 ngày
67 20 ngày
68 32 ngày
69 27 ngày
70 28 ngày
71 25 ngày
72 22 ngày
73 44 ngày
74 23 ngày
75 35 ngày
76 27 ngày
77 22 ngày
78 21 ngày
79 18 ngày
80 36 ngày
81 33 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 38 ngày
85 23 ngày
86 25 ngày
87 26 ngày
88 32 ngày
89 27 ngày
90 24 ngày
91 29 ngày
92 24 ngày
93 26 ngày
94 26 ngày
95 32 ngày
96 31 ngày
97 23 ngày
98 36 ngày
99 29 ngày

Thống kê cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29 - 92 29-03-2022 8 13
17 - 71 12-04-2022 6 15
35 - 53 12-04-2022 6 12
02 - 20 19-04-2022 5 15
07 - 70 19-04-2022 5 18
47 - 74 19-04-2022 5 15
18 - 81 26-04-2022 4 15
24 - 42 26-04-2022 4 12
57 - 75 26-04-2022 4 15

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
59 Số này chưa bao giờ về 696
63 15-01-2013 485
95 26-05-2015 362
80 03-11-2015 339
14 15-12-2015 333
92 09-08-2016 299
75 20-06-2017 254
02 22-08-2017 245
25 19-12-2017 228
21 12-06-2018 203

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 08-06-2021 50
6 26-10-2021 30
2 02-11-2021 29
8 08-03-2022 11
0 29-03-2022 8
1 12-04-2022 6
4 26-04-2022 4
5 10-05-2022 2
7 17-05-2022 1
3 24-05-2022 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 14-09-2021 36
2 18-01-2022 18
4 08-03-2022 11
0 22-03-2022 9
7 05-04-2022 7
9 26-04-2022 4
8 03-05-2022 3
5 10-05-2022 2
6 17-05-2022 1
3 24-05-2022 0