Lô gan Hậu Giang - Thống kê lô gan HG (XSHG) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Hậu Giang ngày 07/08/2020

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
89 28-12-2019 27 29
08 01-02-2020 22 23
27 29-02-2020 18 24
91 14-03-2020 16 21
21 28-03-2020 14 34
23 28-03-2020 14 44
96 28-03-2020 14 26
90 02-05-2020 13 20
94 02-05-2020 13 23
26 09-05-2020 12 24
30 09-05-2020 12 16
41 09-05-2020 12 32
03 16-05-2020 11 25
59 16-05-2020 11 22
63 16-05-2020 11 24
00 23-05-2020 10 18
11 23-05-2020 10 25
68 23-05-2020 10 32

Gan cực đại Hậu Giang các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 18 ngày
01 31 ngày
02 27 ngày
03 25 ngày
04 28 ngày
05 44 ngày
06 28 ngày
07 22 ngày
08 23 ngày
09 22 ngày
10 28 ngày
11 25 ngày
12 24 ngày
13 25 ngày
14 32 ngày
15 28 ngày
16 28 ngày
17 28 ngày
18 27 ngày
19 52 ngày
20 21 ngày
21 34 ngày
22 23 ngày
23 44 ngày
24 29 ngày
25 33 ngày
26 24 ngày
27 24 ngày
28 27 ngày
29 35 ngày
30 16 ngày
31 22 ngày
32 30 ngày
33 28 ngày
34 26 ngày
35 25 ngày
36 23 ngày
37 34 ngày
38 37 ngày
39 28 ngày
40 21 ngày
41 32 ngày
42 29 ngày
43 26 ngày
44 36 ngày
45 21 ngày
46 32 ngày
47 31 ngày
48 45 ngày
49 44 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 18 ngày
51 38 ngày
52 38 ngày
53 18 ngày
54 24 ngày
55 17 ngày
56 22 ngày
57 56 ngày
58 29 ngày
59 22 ngày
60 39 ngày
61 31 ngày
62 26 ngày
63 24 ngày
64 33 ngày
65 29 ngày
66 30 ngày
67 20 ngày
68 32 ngày
69 52 ngày
70 20 ngày
71 18 ngày
72 21 ngày
73 33 ngày
74 21 ngày
75 24 ngày
76 22 ngày
77 18 ngày
78 28 ngày
79 17 ngày
80 19 ngày
81 25 ngày
82 20 ngày
83 53 ngày
84 29 ngày
85 37 ngày
86 24 ngày
87 26 ngày
88 20 ngày
89 29 ngày
90 20 ngày
91 21 ngày
92 26 ngày
93 25 ngày
94 23 ngày
95 23 ngày
96 26 ngày
97 44 ngày
98 25 ngày
99 26 ngày

Thống kê cặp lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
03 - 30 16-05-2020 11 11
27 - 72 20-06-2020 6 15
24 - 42 27-06-2020 5 13
05 - 50 04-07-2020 4 11
35 - 53 04-07-2020 4 151
39 - 93 04-07-2020 4 151
78 - 87 04-07-2020 4 14
89 - 98 04-07-2020 4 18

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
94 27-11-2010 501
51 19-01-2013 389
66 20-04-2013 376
35 23-11-2013 345
89 19-04-2014 324
91 27-12-2014 288
77 05-03-2016 226
48 23-04-2016 219
05 28-05-2016 214
69 11-06-2016 212

Thống kê đầu giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 15-02-2020 20
9 14-03-2020 16
6 16-05-2020 11
5 06-06-2020 8
8 27-06-2020 5
0 04-07-2020 4
7 11-07-2020 3
4 18-07-2020 2
3 25-07-2020 1
2 01-08-2020 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 01-02-2020 22
9 21-03-2020 15
1 28-03-2020 14
3 09-05-2020 12
8 16-05-2020 11
5 06-06-2020 8
7 13-06-2020 7
4 11-07-2020 3
6 25-07-2020 1
2 01-08-2020 0