Lô gan Hồ Chí Minh - Thống kê lô gan HCM (XSHCM) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan TP Hồ Chí Minh ngày 01/12/2021

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
37 29-05-2021 23 33
06 14-06-2021 18 28
32 26-06-2021 15 32
86 26-06-2021 15 21
17 28-06-2021 14 34
72 28-06-2021 14 32
79 03-07-2021 13 36
80 03-07-2021 13 57
18 05-07-2021 12 36
29 05-07-2021 12 31
60 05-07-2021 12 31
65 23-10-2021 11 38
91 23-10-2021 11 48
95 23-10-2021 11 33
50 25-10-2021 10 38

Gan cực đại TP Hồ Chí Minh các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 26 ngày
01 29 ngày
02 27 ngày
03 32 ngày
04 28 ngày
05 39 ngày
06 28 ngày
07 34 ngày
08 34 ngày
09 26 ngày
10 36 ngày
11 31 ngày
12 31 ngày
13 29 ngày
14 33 ngày
15 27 ngày
16 35 ngày
17 34 ngày
18 36 ngày
19 31 ngày
20 32 ngày
21 29 ngày
22 27 ngày
23 30 ngày
24 38 ngày
25 38 ngày
26 26 ngày
27 29 ngày
28 39 ngày
29 31 ngày
30 26 ngày
31 27 ngày
32 32 ngày
33 26 ngày
34 30 ngày
35 36 ngày
36 24 ngày
37 33 ngày
38 34 ngày
39 28 ngày
40 26 ngày
41 32 ngày
42 28 ngày
43 28 ngày
44 29 ngày
45 26 ngày
46 31 ngày
47 31 ngày
48 30 ngày
49 30 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 38 ngày
51 30 ngày
52 27 ngày
53 40 ngày
54 22 ngày
55 28 ngày
56 32 ngày
57 36 ngày
58 28 ngày
59 28 ngày
60 31 ngày
61 25 ngày
62 46 ngày
63 29 ngày
64 39 ngày
65 38 ngày
66 33 ngày
67 28 ngày
68 40 ngày
69 31 ngày
70 29 ngày
71 23 ngày
72 32 ngày
73 36 ngày
74 54 ngày
75 23 ngày
76 30 ngày
77 27 ngày
78 29 ngày
79 36 ngày
80 57 ngày
81 30 ngày
82 30 ngày
83 34 ngày
84 31 ngày
85 34 ngày
86 21 ngày
87 28 ngày
88 37 ngày
89 28 ngày
90 32 ngày
91 48 ngày
92 33 ngày
93 28 ngày
94 25 ngày
95 33 ngày
96 33 ngày
97 34 ngày
98 35 ngày
99 24 ngày

Thống kê cặp lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
06 - 60 05-07-2021 12 14
56 - 65 30-10-2021 9 21
38 - 83 01-11-2021 8 16
08 - 80 08-11-2021 6 24
28 - 82 08-11-2021 6 23
35 - 53 08-11-2021 6 19
18 - 81 13-11-2021 5 18
34 - 43 13-11-2021 5 303
47 - 74 15-11-2021 4 303

Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
42 09-01-2016 577
37 28-08-2017 406
76 05-03-2018 352
87 19-05-2018 331
52 21-05-2018 330
38 02-03-2019 249
10 27-05-2019 224
59 22-07-2019 208
20 29-07-2019 206
99 17-08-2019 201

Thống kê đầu giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 22-05-2021 25
1 12-06-2021 19
7 28-06-2021 14
8 01-11-2021 8
3 08-11-2021 6
6 15-11-2021 4
2 20-11-2021 3
0 22-11-2021 2
5 27-11-2021 1
9 29-11-2021 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 17-04-2021 35
0 19-06-2021 17
2 25-10-2021 10
8 01-11-2021 8
3 08-11-2021 6
4 13-11-2021 5
6 15-11-2021 4
1 20-11-2021 3
5 27-11-2021 1
7 29-11-2021 0