Lô gan Đắk Nông - Thống kê lô gan DNO (XSDNO) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Đắc Nông ngày 18/06/2021

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan Đắc Nông lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
23 29-08-2020 41 41
83 16-01-2021 21 32
34 13-02-2021 17 32
48 13-02-2021 17 34
30 27-02-2021 15 26
43 27-02-2021 15 38
66 20-03-2021 12 19
96 20-03-2021 12 34
11 27-03-2021 11 21
52 27-03-2021 11 30
58 27-03-2021 11 26
29 03-04-2021 10 47
33 03-04-2021 10 21
69 03-04-2021 10 31

Gan cực đại Đắc Nông các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 32 ngày
01 26 ngày
02 33 ngày
03 37 ngày
04 27 ngày
05 23 ngày
06 25 ngày
07 29 ngày
08 23 ngày
09 27 ngày
10 28 ngày
11 21 ngày
12 29 ngày
13 28 ngày
14 23 ngày
15 30 ngày
16 30 ngày
17 41 ngày
18 21 ngày
19 38 ngày
20 31 ngày
21 23 ngày
22 21 ngày
23 41 ngày
24 25 ngày
25 22 ngày
26 25 ngày
27 25 ngày
28 27 ngày
29 47 ngày
30 26 ngày
31 25 ngày
32 33 ngày
33 21 ngày
34 32 ngày
35 30 ngày
36 24 ngày
37 21 ngày
38 25 ngày
39 18 ngày
40 47 ngày
41 31 ngày
42 31 ngày
43 38 ngày
44 26 ngày
45 22 ngày
46 41 ngày
47 21 ngày
48 34 ngày
49 48 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 24 ngày
52 30 ngày
53 26 ngày
54 33 ngày
55 22 ngày
56 21 ngày
57 28 ngày
58 26 ngày
59 33 ngày
60 23 ngày
61 22 ngày
62 28 ngày
63 30 ngày
64 24 ngày
65 26 ngày
66 19 ngày
67 44 ngày
68 43 ngày
69 31 ngày
70 31 ngày
71 21 ngày
72 25 ngày
73 32 ngày
74 24 ngày
75 44 ngày
76 47 ngày
77 25 ngày
78 31 ngày
79 24 ngày
80 32 ngày
81 41 ngày
82 26 ngày
83 32 ngày
84 29 ngày
85 21 ngày
86 19 ngày
87 20 ngày
88 30 ngày
89 20 ngày
90 21 ngày
91 23 ngày
92 22 ngày
93 25 ngày
94 32 ngày
95 25 ngày
96 34 ngày
97 28 ngày
98 35 ngày
99 19 ngày

Thống kê cặp lô gan Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
34 - 43 27-02-2021 15 32
69 - 96 03-04-2021 10 14
25 - 52 10-04-2021 9 19
08 - 80 24-04-2021 7 18
29 - 92 24-04-2021 7 15
15 - 51 08-05-2021 5 12
48 - 84 08-05-2021 5 13
49 - 94 08-05-2021 5 17
23 - 32 15-05-2021 4 33

Thống kê giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
95 20-10-2012 447
08 12-07-2014 358
10 21-05-2016 261
07 11-06-2016 258
17 19-11-2016 235
18 17-12-2016 231
23 18-02-2017 222
01 18-03-2017 218
91 27-05-2017 208
67 08-07-2017 202

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 28-11-2020 28
4 26-12-2020 24
3 06-02-2021 18
1 24-04-2021 7
6 01-05-2021 6
5 08-05-2021 5
8 15-05-2021 4
9 29-05-2021 2
7 05-06-2021 1
2 12-06-2021 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 05-12-2020 27
2 30-01-2021 19
4 06-03-2021 14
5 24-04-2021 7
7 08-05-2021 5
1 15-05-2021 4
0 22-05-2021 3
9 29-05-2021 2
3 05-06-2021 1
8 12-06-2021 0