Lô gan Bạc Liêu - Thống kê lô gan BL (XSBL) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Bạc Liêu ngày 28/05/2022

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
01 15-06-2021 34 34
96 14-12-2021 23 38
56 21-12-2021 22 24
92 04-01-2022 20 41
03 08-02-2022 15 44
54 15-02-2022 14 29
60 15-02-2022 14 31
62 01-03-2022 12 20
80 01-03-2022 12 29
87 01-03-2022 12 34
72 08-03-2022 11 36
78 08-03-2022 11 30
12 15-03-2022 10 24
45 15-03-2022 10 29

Gan cực đại Bạc Liêu các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 43 ngày
01 34 ngày
02 37 ngày
03 44 ngày
04 22 ngày
05 31 ngày
06 28 ngày
07 35 ngày
08 25 ngày
09 24 ngày
10 35 ngày
11 34 ngày
12 24 ngày
13 19 ngày
14 36 ngày
15 24 ngày
16 29 ngày
17 35 ngày
18 30 ngày
19 18 ngày
20 24 ngày
21 30 ngày
22 38 ngày
23 19 ngày
24 33 ngày
25 32 ngày
26 30 ngày
27 24 ngày
28 39 ngày
29 58 ngày
30 27 ngày
31 27 ngày
32 27 ngày
33 32 ngày
34 27 ngày
35 24 ngày
36 25 ngày
37 28 ngày
38 22 ngày
39 24 ngày
40 36 ngày
41 20 ngày
42 28 ngày
43 29 ngày
44 21 ngày
45 29 ngày
46 26 ngày
47 35 ngày
48 40 ngày
49 24 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 17 ngày
51 32 ngày
52 50 ngày
53 26 ngày
54 29 ngày
55 26 ngày
56 24 ngày
57 24 ngày
58 25 ngày
59 27 ngày
60 31 ngày
61 34 ngày
62 20 ngày
63 30 ngày
64 17 ngày
65 51 ngày
66 31 ngày
67 27 ngày
68 20 ngày
69 24 ngày
70 28 ngày
71 44 ngày
72 36 ngày
73 21 ngày
74 49 ngày
75 38 ngày
76 34 ngày
77 26 ngày
78 30 ngày
79 22 ngày
80 29 ngày
81 22 ngày
82 26 ngày
83 34 ngày
84 28 ngày
85 22 ngày
86 21 ngày
87 34 ngày
88 26 ngày
89 26 ngày
90 31 ngày
91 29 ngày
92 41 ngày
93 23 ngày
94 26 ngày
95 37 ngày
96 38 ngày
97 21 ngày
98 27 ngày
99 47 ngày

Thống kê cặp lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
78 - 87 08-03-2022 11 21
45 - 54 15-03-2022 10 11
69 - 96 29-03-2022 8 16
02 - 20 12-04-2022 6 18
14 - 41 12-04-2022 6 14
89 - 98 12-04-2022 6 19
26 - 62 19-04-2022 5 17
27 - 72 19-04-2022 5 12

Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
35 22-10-2013 429
89 30-09-2014 380
48 08-09-2015 331
52 02-02-2016 310
16 26-07-2016 285
70 09-08-2016 283
80 25-10-2016 272
22 24-01-2017 259
86 29-08-2017 228
40 24-10-2017 220

Thống kê đầu giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 23-11-2021 26
3 25-01-2022 17
1 08-02-2022 15
8 22-03-2022 9
2 19-04-2022 5
4 26-04-2022 4
9 03-05-2022 3
0 10-05-2022 2
6 17-05-2022 1
5 24-05-2022 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 09-11-2021 28
7 21-12-2021 22
9 11-01-2022 19
0 18-01-2022 18
5 08-02-2022 15
8 22-02-2022 13
2 26-04-2022 4
3 03-05-2022 3
6 17-05-2022 1
1 24-05-2022 0