Lô gan Bình Định - Thống kê lô gan BDI (XSBDI) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan Bình Định ngày 25/01/2021

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan Bình Định lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
52 30-01-2020 47 47
21 24-09-2020 17 29
23 01-10-2020 16 34
69 01-10-2020 16 26
70 01-10-2020 16 18
88 08-10-2020 15 18
91 15-10-2020 14 26
48 22-10-2020 13 51
22 29-10-2020 12 41
92 29-10-2020 12 25
59 05-11-2020 11 26
77 05-11-2020 11 24
81 05-11-2020 11 28
35 12-11-2020 10 49
42 12-11-2020 10 36
66 12-11-2020 10 29
96 12-11-2020 10 34

Gan cực đại Bình Định các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 29 ngày
01 24 ngày
02 28 ngày
03 22 ngày
04 24 ngày
05 34 ngày
06 24 ngày
07 27 ngày
08 29 ngày
09 29 ngày
10 35 ngày
11 55 ngày
12 23 ngày
13 30 ngày
14 33 ngày
15 27 ngày
16 30 ngày
17 53 ngày
18 20 ngày
19 26 ngày
20 27 ngày
21 29 ngày
22 41 ngày
23 34 ngày
24 28 ngày
25 24 ngày
26 33 ngày
27 27 ngày
28 36 ngày
29 19 ngày
30 31 ngày
31 23 ngày
32 30 ngày
33 24 ngày
34 27 ngày
35 49 ngày
36 27 ngày
37 25 ngày
38 22 ngày
39 29 ngày
40 26 ngày
41 23 ngày
42 36 ngày
43 32 ngày
44 19 ngày
45 29 ngày
46 19 ngày
47 29 ngày
48 51 ngày
49 19 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 50 ngày
51 33 ngày
52 47 ngày
53 44 ngày
54 29 ngày
55 26 ngày
56 28 ngày
57 27 ngày
58 23 ngày
59 26 ngày
60 24 ngày
61 29 ngày
62 22 ngày
63 27 ngày
64 38 ngày
65 30 ngày
66 29 ngày
67 23 ngày
68 23 ngày
69 26 ngày
70 18 ngày
71 30 ngày
72 30 ngày
73 25 ngày
74 27 ngày
75 30 ngày
76 33 ngày
77 24 ngày
78 25 ngày
79 23 ngày
80 24 ngày
81 28 ngày
82 33 ngày
83 38 ngày
84 34 ngày
85 31 ngày
86 31 ngày
87 30 ngày
88 18 ngày
89 33 ngày
90 34 ngày
91 26 ngày
92 25 ngày
93 32 ngày
94 30 ngày
95 33 ngày
96 34 ngày
97 46 ngày
98 21 ngày
99 31 ngày

Thống kê cặp lô gan Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
69 - 96 12-11-2020 10 26
24 - 42 26-11-2020 8 17
25 - 52 26-11-2020 8 17
26 - 62 03-12-2020 7 11
67 - 76 03-12-2020 7 14
02 - 20 10-12-2020 6 19
05 - 50 10-12-2020 6 16
35 - 53 10-12-2020 6 21
23 - 32 17-12-2020 5 16

Thống kê giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
97 20-10-2011 479
83 16-01-2014 362
39 23-01-2014 361
30 22-05-2014 344
42 02-04-2015 299
23 18-06-2015 288
31 03-09-2015 277
40 17-09-2015 275
20 15-09-2016 223
92 01-12-2016 212

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 08-10-2020 15
9 22-10-2020 13
2 12-11-2020 10
4 10-12-2020 6
6 17-12-2020 5
7 24-12-2020 4
5 31-12-2020 3
3 07-01-2021 2
1 14-01-2021 1
8 21-01-2021 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 28-05-2020 34
8 01-10-2020 16
3 08-10-2020 15
9 05-11-2020 11
5 03-12-2020 7
7 10-12-2020 6
1 17-12-2020 5
4 24-12-2020 4
2 14-01-2021 1
6 21-01-2021 0